Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

Kekosongan Jawatan:-
 1. Juruukur Bangunan 
 2. Jurutera
 3. Pegawai Undang-Undang
 4. Pegawai Kerja Akaun
 5. Pegawai Perubatan
 6. Pegawai Psikologi
 7. Akauntan
 8. Pegawai Pengurusan
 9. Jururawat
 10. Ahli Pertuturan
 11. Pegawai Jurupulih Kerja
 12. Penolong Jurupulih
 13. Pegawai Khidmat Pelanggan
Mohon online:- http://hr.perkeso.gov.my

Tarikh tutup: 29 November 2014


No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Followers