Universiti Kebangsaaan Malaysia

Kami memerlukan Warganegara Malaysia yang berkelayakan, komited dan berdedikasi untuk berkhidmat di  Universiti Kebangsaaan Malaysia bagi jawatan-jawatan seperti berikut:

  
 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F29 
 
  Gred Gaji F29:

MinimumMaksimum
P1RM1745.69RM3574.17
Elaun  : 
Imbuhan Tetap Khidmat Awam ( ITKA )  : RM160.00
Imbuhan Tetap Perumahan ( ITP )  :   RM180.00
Bantuan Sara Hidup ( BSH ) : RM300.00
Taraf Jawatan: Kontrak
Kekosongan: 1
Syarat Lantikan:
Syarat Lantikan 
 
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 
 
a)  Diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada 
     institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau 
     (Gaji permulaan ialah pada Gred F29: RM1,745.69) 
 
b)  Diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada 
     institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
     (Gaji permulaan ialah pada Gred F29: RM1,820.89) 
 
dan 
 
c)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran 
     Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 
 
 PEMBANTU AWAM H11 
 Gred Gaji H11:
 MinimumMaksimum
P1 RM 837.00  RM 2,619.00 

Elaun Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) RM 180.00 
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) RM 95.00 
Bantuan Sara Hidup (BSH) RM 300.00 
Taraf Jawatan : Kontrak 
Kekosongan : 3 
 
Syarat Lantikan 
 
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 
 
a)  Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 
dan 
 
b) Kepujian dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah atau kelulusan 
    yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 
 
 
 PENOLONG JURUTERA JA29 
 
 
 PENGAWAL KESELAMATAN KP11  
 Gred Gaji KP11:
 MinimumMaksimum
P1 RM 837.00 RM 2,619.00 
 
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) RM 180.00 
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) RM 95.00 
Bantuan Sara Hidup (BSH) RM 300.00 
Taraf Jawatan  : Tetap dan Kontrak 
Kekosongan      : 2 (Tetap) dan 1 (Kontrak) 
 
Syarat Lantikan 
 
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 
 
a)  Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya 
     oleh kerajaan; atau 
 
b)  Bekas Kontabel Polis Diraja Malaysia atau Prebet Angkatan Tentera Malaysia yang telah disahkan 
     dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, 
     membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan; 
 
Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut: 
 
c)  Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu; 
 
d)  Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita; 
 
e)  Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26; 
 
f)   Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm 
      (lelaki sahaja); 
 
g)   Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan 
V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; dan 
 
h) Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat 
 
i) Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar. 
 
dan 
 
j)  lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah 
    Pelajaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 
 
 PEGAWAI TADBIR N41 
 Gred Gaji N41 :

MinimumMaksimum
P1RM1910.02?RM8,646.00
Elaun :
Diploma Imbuhan Tetap Khidmat Awam ( ITKA ) : RM300.00
Imbuhan Tetap Perumahan ( ITP ) : RM250.00
Bantuan Sara Hidup ( BSH ) : RM300.00
Taraf Jawatan : Tetap
Kekosongan : 1
Syarat Lantikan


Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  
a)  Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan
     atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
     (Gaji permulaan : RM1,911.00)

b)  Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi 
     tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau 
     (Gaji permulaan : RM2,114.43) 

c)  Ijazah Sarjana Muda Undang - Undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi 
      pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
      (Gaji permulaan : RM2,216.64) 
      dan 

d)   kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran 
      Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan 
Pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir, Penolong Pegawai Tadbir 
Tanah, Penolong Pegawai Tanah, Penghulu dan Setiausaha Pejabat adalah layak dipertimbangkan oleh 
Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk peningkatan secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir Gred 
N41 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila disahkan dalam perkhidmatan dan: 

a) Mempunyai kelayakan seperti yang dinyatakan di atas; atau 
b) Lulus Peperiksaan Khas. 


 
 PEMBANTU TADBIR (P/O) N17 
 Gred Gaji N17:
 MinimumMaksimum
P1 RM928.00  RM3,375.00 
 
 
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) RM180.00 
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) RM115.00 
Bantuan Sara Hidup (BSH) RM300.00 
Taraf Jawatan : Tetap/Kontrak 
Kekosongan     : Tetap -1, Kontrak-8 
 
 
Syarat Lantikan 
 
a)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; 
     (Gaji Permulaan RM 928.00) 
 
b)  Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran 
     Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 
 
c)  Kelayakan Sijil Pelajaran Malaysia mengikut sistem terbuka : 
      i. Lulus enam (6) mata pelajaran termasuk Bahasa Malaysia/Melayu, dengan dua (2) daripada 
      mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu 
      peperiksaan; atau 
 
      ii. Lulus enam (6) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan dua (2) mata pelajaran 
      adalah di peringkat Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus yang dikumpulkan dalam dua 
      peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut - turut; dan 
  
      iii. Kepujian Bahasa Malaysia/ Melayu(termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran 
      Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 
 
Syarat Peningkatan Secara Lantikan 
Pegawai sedang berkhidmat dalam Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan 
Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk 
peningkatan secara lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17, tertakluk kepada 
kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan: 
 
i. Mempunyai kelayakan di perenggan a) atau 
ii. Lulus Peperiksaan Khas
 
 
 
 JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN U29 
 Gred Gaji U29:
 MinimumMaksimum
P1 RM1,312.00 RM5,173.00 
Elaun :
Diploma Imbuhan Tetap Khidmat Awam ( ITKA ) : RM160.00
Imbuhan Tetap Perumahan ( ITP ) : RM180.00
Bantuan Sara Hidup ( BSH ) : RM300.00
Taraf Jawatan : Tetap
Kekosongan : 2
Syarat Lantikan
Syarat Lantikan 
 
a)  Diploma Teknologi Makmal Perubatan daripada Kolej Teknologi Makmal Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia      yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
    (Gaji permulaan RM1687.59) 
 
dan 
 
b)  Lulus Bahasa Melayu atau Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia          atau kelulusan yang diiktiraf dengannya oleh kerajaan. 
 
 
 JURUPULIH PERUBATAN (ANGGOTA) U29
 
 
 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U11
 
 
 PENOLONG AKAUNTAN W27 
 Gred Gaji W27:
 MinimumMaksimum
P1 RM1,367.00RM5,098.00 
 
Elaun Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) RM180.00 
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) RM160.00 
Bantuan Sara Hidup (BSH) RM300.00 
 
Taraf Jawatan :  Kontrak 
Kekosongan     :  1 
 
Syarat Lantikan 
 
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut: 
 
a)  Diploma dalam bidang pengajian perdagangan, pengajian bank atau pengajian perakaunan yang 
     diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang 
     diiktiraf setaraf dengannya; atau 
     (Gaji Permulaan ialah pada Gred W27 : RM1,667.08 ) 
 
b)  Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan 
     yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 
     (Gaji Permulaan ialah pada Gred W27 : RM1,892.68 ] 
 
dan 
 
c)  lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran 
     Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 
 
 

Umur
Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. 
Pegawai sedang berkhidmat hendaklah berumur kurang daripada 54 tahun pada tarikh lantikan.
Cara memohon:
Sila layari laman web UKM : http://www.ukm.my/sppj  bagi membuat permohonan secara 'online'.
Pemohon-pemohon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil menghadiri ujian / temu duga.Tarikh Tutup Permohonan : 16 Jun 2014

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Followers