Perbadanan Perwira Niaga Malaysia (PERNAMA)

Logo

Perbadanan Perwira Niaga Malaysia (PERNAMA) ditubuhkan untuk memberi khidmat sebaik mungkin kepada warga Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bekas anggota ATM dan anggota sukarelawan  ATM dengan penyediaan rangkaian kedai runcit di seluruh negara pada kadar harga yang berpatutan lagi terkawal berlandaskan pengurusan yang cemerlang dan berwibawa dan sentiasa prihatin akan kehendak persekitaran.


No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Followers