Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) dengan ini mempelawa warganegara Malaysia
yang berkelayakan dan berdaya saing untuk mengisi kekosongan jawatan dalam bidang berkaitan
seperti berikut:

1.Pensyarah / Pensyarah Muda (Gred DK45 / DK41)

SALINAN DOKUMEN BERIKUT

a. Profil Peribadi / Resume Termasuk Nombor Telefon dan alamat e-mail Terkini.
b. Sijil Kelahiran yang telah disahkan;
c. Kad Pengenalan yang telah disahkan;
d. Ijazah Kedoktoran Falsafah (Phd) / Ijazah Sarjana / Ijazah Sarjana Muda / Diploma yang
telah disahkan;
e. Transkrip Akademik yang telah disahkan;
f. Surat Pengesahan JPA (Kelulusan sijil luar Negara) yang telah disahkan
g. Sijil SPM atau setaraf yang telah disahkan;
h. Sijil Berhenti Sekolah Menengah yang telah disahkan;
i. Sijil Kokurikulum yang telah disahkan;
(sila pastikan susunan dokumen adalah mengikut ketetapan di atas).

d. Bagi Pegawai Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) yang berminat untuk memohon, permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Pusat Tanggungjawab masing-masing. Sebarang permohonan yang tidak melalui Ketua Pusat Tanggungjawab tidak akan dipertimbangkan.

e. Permohonan yang tidak mengikut peraturan, tidak lengkap dan diterima selepas tarikh  tutup tidak akan dipertimbangkan.

f. Permohonan yang tidak menerima jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup iklan adalah  dianggap tidak berjaya.

g. Permohonan hendaklah sampai kepada:


CARA MEMOHON.

a. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan (Akademik)
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor yang boleh diperolehi di Pejabat
Bahagian Pengurusan Insan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor,
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan. Borang permohonan juga
boleh didapati dengan mencetaknya dari laman web rasmi KUIS iaitu
www.kuis.edu.my.

b. Sila catatkan nama jawatan, bidang pengkhususan/sesi pengambilan di bahagian
atas sebelah kiri sampul surat permohonan.

c. Bagi Pegawai Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) yang berminat untuk
memohon, permohonan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing.
Sebarang permohonan yang tidak melalui Ketua Jabatan tidak akan dipertimbangkan

d. Permohonan yang tidak mencatatkan jawatan yang dipohon atau bidang pengkhususan
serta dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses.

e. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas 12 bulan dari tarikh tutup
iklan adalah dianggap tidak berjaya.

f. Sila kemukakan permohonan kepada :

Ketua Bahagian
Bahagian Pengurusan Insan
Pejabat Pendaftar
Aras 2, Bangunan Pentadbiran
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bandar Seri Putra
43000 Kajang
Selangor Darul Ehsan


Tarikh Iklan : 26 Mei 2014 (Isnin)
Tarikh Tutup : 06 Jun 2014 (Jumaat

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Followers