LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi JAWATAN KOSONG sebagai Pekerja Sambilan Harian di Pusat Keluarga LPPKN Seremban 2

JAWATAN : PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KLASIFIKASI : PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH)
KADAR UPAH : RM 72.00 SEHARI
BIL. KEKOSONGAN : 1 (satu)
SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warga Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;
(c) (i) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan;
atau
(ii) Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(iii) Diploma Pembangunan Manusia yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada Universiti Putra Malaysia atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

dan

JAWATAN : PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN
KLASIFIKASI : PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH)
KADAR UPAH : RM 54.00 SEHARI
BIL. KEKOSONGAN : 1 (satu)
SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warga Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan dalam Bahasa Inggeris dan mengendalikan computer).

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 25 OKTOBER 2013

CARA MEMOHON
(i) Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan yang boleh dimuat turun melalui Laman Web : http://www.lppkn.gov.my
(ii) Permohonan perlu disertakan dengan salinan sijil yang telah disahkan. Permohonan yang tidak lengkap/lewat akan ditolak.
(iii) Permohonan yang lengkap hendaklah dihantarkan kepada alamat berikut dan tuliskan nama jawatan yang dipohon pada sudut atas sebelah kiri sampul surat:

PUSAT KELUARGA LPPKN SEREMBAN 2,
PERSIARAN S2/B3,
SEREMBAN 2,
70300 SEREMBAN,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.
(u.p.: Unit Pentadbiran)

Catatan:
• LPPKN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan ketika menghadiri temuduga.
dan
• Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temuduga. Pemohon yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam masa (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak Berjaya.

>>BORANG PERMOHONAN

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Followers