BRUNEI LNG SDN BHD


Career Opportunities at Brunei LNG
If you are interested in unleashing your potentials in a demanding but rewarding career in a first class company with a strong and proud history and promising future, do not hesitate to contact us.

The challenge is here for you to progress in your career!!
 
 
 
Schemes:
(Click for more details)
Graduate Development Trainee
Engineering Services
Technology Services
Engineering Technician Progression Scheme
Operative Technician Progression Scheme
Scholarship Sponsorship
 
Why BLNG?
A Challenging Career.
Dynamic Organization.
New Technologies.
Job Rotation and Cross Posting opportunities.
Progression Development Scheme.
Excellent Learning and Development Scheme.
 
Contact us:
HRL - HR Adviser
Resourcing and Liaison
Brunei LNG Sendirian Berhad
Lumut KC2935
Brunei Darussalam

Tel: 3378055 / 8083
Fax: 3378053
Email: BLNG-Resourcing@BruneiLNG.com

SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN MALAYSIA

Warganegara Malaysia yang berkelayakan adalah dipelawa untuk memohon jawatan tetap secara atas talian (online) melalui portal Jobsmalaysia di www.jobsmalaysia.gov.my. 
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran sebagai Pihak Berkuasa Melantik bertanggungjawab bagi melantik Anggota Perkhidmatan Pelajaran. Pelantikan adalah tertakluk kepada kekosongan jawatan dan permohonan dibuka sepanjang masa bagi jawatan berikut:
a.Guru yang berkhidmat di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia;
arrow-3Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 (Guru Siswazah)
arrow-3Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA29 (Guru Bukan Siswazah)
b.Pensyarah yang berkhidmat di politeknik dan kolej komuniti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia; dan
arrow-3Pegawai Pendidikan Pegajian Tinggi Gred DH41 Dan DH29
c.Jawatan-jawatan bukan guru di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia
arrow-3Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17
arrow-3Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17
arrow-3Penyelia Asrama Gred N17
arrow-3Pembantu Pengurusan Murid Gred N17
arrow-3Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17
arrow-3Pembantu Makmal Gred C17

LEMBAGA PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA NEGARA
Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi JAWATAN KOSONG sebagai Pekerja Sambilan Harian di Pusat Keluarga LPPKN Seremban 2

JAWATAN : PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KLASIFIKASI : PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH)
KADAR UPAH : RM 72.00 SEHARI
BIL. KEKOSONGAN : 1 (satu)
SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warga Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
jawatan;
(c) (i) Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh kerajaan;
atau
(ii) Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(iii) Diploma Pembangunan Manusia yang diiktiraf oleh
kerajaan daripada Universiti Putra Malaysia atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya.
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

dan

JAWATAN : PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN
KLASIFIKASI : PEKERJA SAMBILAN HARIAN (PSH)
KADAR UPAH : RM 54.00 SEHARI
BIL. KEKOSONGAN : 1 (satu)
SYARAT LANTIKAN : Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) Warga Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan dalam Bahasa Inggeris dan mengendalikan computer).

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 25 OKTOBER 2013

CARA MEMOHON
(i) Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang permohonan yang boleh dimuat turun melalui Laman Web : http://www.lppkn.gov.my
(ii) Permohonan perlu disertakan dengan salinan sijil yang telah disahkan. Permohonan yang tidak lengkap/lewat akan ditolak.
(iii) Permohonan yang lengkap hendaklah dihantarkan kepada alamat berikut dan tuliskan nama jawatan yang dipohon pada sudut atas sebelah kiri sampul surat:

PUSAT KELUARGA LPPKN SEREMBAN 2,
PERSIARAN S2/B3,
SEREMBAN 2,
70300 SEREMBAN,
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.
(u.p.: Unit Pentadbiran)

Catatan:
• LPPKN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan ketika menghadiri temuduga.
dan
• Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temuduga. Pemohon yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam masa (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak Berjaya.

>>BORANG PERMOHONAN

Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ)

MPSJ

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur 18 tahun keatas untuk mengisi kekosongan jawatan berikut :
Bil
Nama JawatanGredTaraf JawatanKekosonganJabatan
1.
Pen. Pegawai Penilaian
W27
Kontrak
1 (Lelaki)
Jabatan COB
2.
Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran
U29
Kontrak
2 (Lelaki)
Jabatan Pengurusan Alam Sekitar
3.
Pen. Pegawai Tadbir
N27
Kontrak
1 (Lelaki)
Jabatan Perancangan Korporat
4.
Pen. Pegawai Penguatkuasa
N27
Tetap
1
Jabatan Penguatkuasa
5.
Pen. Pegawai Kawalan Alam Sekitar
C27
Kontrak
1 (Lelaki)
Jabatan Pengurusan Alam Sekitar
6.
Pembantu Tadbir (P/O)
N17
Kontrak
1 (Lelaki)
Jabatan Pengurusan Alam Sekitar
7.
Pembantu Juruaudit
W17
Tetap
1
Bahagian Audit Dalam
8.
Pelukis Pelan
J17
Tetap
1
Jabatan Perancangan Bandar
9.
Pereka Grafik
B17
Kontrak
1 (Lelaki)
Jabatan Perancangan Korporat
10.
Pengawal Keselamatan
KP11
Tetap
1 (Lelaki)
Jabatan Khidmat Pengurusan
11.
Pekerja Awam (Kubur Islam)
R1
Tetap
1 (Lelaki Islam)
Jabatan Khidmat Pengurusan


CARA MEMOHON : Semua permohonan jawatan boleh didapati dengan memuat turun borang dari laman web http:www.mpsj.gov.my beserta syarat-syarat dan maklumat jawatan.
TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 1 NOVEMBER 2013
Sila muat turun Syarat Lantikan dan Borang Permohonan Kerja

Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM)

logo

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi 
kekosongan jawatan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan seperti berikut:- 

A. JURUTEKNIK ELEKTRIK GRED J17 

1. Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan 
 Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Kejuruteraan 
 Bilangan Kekosongan : 1 (satu) 

2. Jadual Gaji : Gaji Minimum Gaji Maksimum 
 Gred J17 RM 952.66 RM 3,299.86 
 Kadar Kenaikan Gaji Tahunan RM 95.00 

3. Elaun : i) Imbuhan Tetap Khidmat Awam – RM 115.00 
 ii) Imbuhan Tetap Perumahan – RM 180.00 
 iii) Bantuan Sara hidup – RM 250.00 
B. Syarat Lantikan 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- 

a) Sijil dalam bidang Kejuruteraan Elektrik yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada 
politeknik-politeknik tempatan atau yang diiktiraf setaraf dengannya; 
 [ Gaji Permulaan : RM 1,417.59] dan 

b) Lulus BM (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf 
setaraf dengannya. 

4. Taraf Jawatan : Kontrak 

5. Penaklukan Di Bawah : Pegawai-pegawai yang memasuki skim
 Syarat-Syarat perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-
 Skim Perkhidmatan syarat skim perkhidmatan berkenaan yang berkuat -
 kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya
 dari semasa ke semasa. 

6. Fungsi Bidang Tugas : Membantu mengendalikan kerja-kerja pemasangan 
 elektrik, janakuasa dan power station, memastikan 
 kontraktor menggunakan bahan bermutu yang 
 ditetapkan dan menyelia kerja di tapak projek. 

  

C. PEMANDU KENDERAAN GRED R3 

1. Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana 
 Klasifikasi Perkhidmatan : Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir (R) 
 Bilangan Kekosongan : 1 (satu) 

2. Jadual Gaji : Gaji Minimum Gaji Maksimum 
 Gred R3 RM 792.60 RM 2,007.76 
 Kadar Kenaikan Gaji Tahunan RM 80.00 

3. Elaun : i) Imbuhan Tetap Khidmat Awam – RM 95.00 
 ii) Imbuhan Tetap Perumahan – RM 180.00 
 iii) Bantuan Sara hidup – RM 250.00 

D. Syarat Lantikan 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:- 

a) Berpelajaran di peringkat Sekolah Rendah bantuan Penuh kerajaan atau kelayakan 
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan ; 

b) Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh 
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh 
percubaan (P)]; dan 

c) Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan bermotor 
berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini. 

4. Taraf Jawatan : Kontrak 

5. Penaklukan Di Bawah : Pegawai-pegawai yang memasuki skim
 Syarat-Syarat perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-
 Skim Perkhidmatan syarat skim perkhidmatan berkenaan yang berkuat -
 kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya
 dari semasa ke semasa. 

6. Fungsi Bidang : Bertanggungjawab memeriksa dan memastikan 
 Tugas kenderaan dalam keadaan bersih serta baik, 
 memandu kenderaan dalam selamat, mencatatkan 
 pergerakan kenderaan ke dalam buku log dan 
 melaporkan sebarang kerosakan / kemalangan 
 kepada pegawai penyelia. 


E. Cara Memohon 

a) Sila layari laman web PERZIM: www.perzim.gov.my untuk mendapatkan Borang 
Perjawatan dan maklumat jawatan yang dipohon. Borang boleh dicetak mulai 17 
Oktober 2013 dan tarikh akhir borang boleh dicetak pada 23 Oktober 2013. 

b) Setiap permohonan jawatan hendaklah menggunakan satu Borang Perjawatan 
sahaja. 

c) Semua permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah menyertakan salinan sijil 
atau dokumen berkaitan yang disahkan mengikut kelayakan yang disyaratkan 
seperti berikut.: 

 i) Sekeping gambar berukuran pasport; 

 ii) Salinan Kad Pengenalan baru; 

 iii) Salinan lesen memandu yang dimiliki; (khusus untuk Pemandu Kenderaan) 

 iv) Salinan Sijil Kelahiran; dan 

 v) Salinan sijil/kelulusan persekolahan. 


d) Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah melalui Ketua Jabatan 
dengan mengemukakan surat pengesahan dari Ketua Jabatan, salinan 
Kenyataan Perkhidmatan dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan terkini. 

e) Sila catatkan nama jawatan yang dipohon di sudut atas sebelah kiri sampul surat 
apabila mengemukakan permohonan. 


F. Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK : 

i) tidak disertakan dengan dokumen yang diperlukan; 
ii) borang tidak diisi dengan lengkap 
iii) tidak ditulis nombor Kad Pengenalan 
iv) tidak ditandatangani 


 Permohonan hendaklah sampai kepada : 

PENGURUS BESAR 
PERBADANAN MUZIUM MELAKA 
KOMPLEKS WARISAN MELAKA 
JALAN KOTA, 
75000 MELAKA. 


G. TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 25 Oktober 2013 

CATATAN: 

i) Hanya calon – calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk 
temuduga. 

ii) Permohonan – permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 
bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap mereka tidak berjaya.

Popular Posts

Followers