Universiti Malaysia Sabah (UMS)Universiti Malaysia Sabah dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan akademik seperti berikut:

• Profesor (Gred VK7/VK6/VK5)• Profesor Perubatan (Gred VK7/VK6/VK5)
• Profesor Madya (Gred DS53)• Profesor Madya Perubatan (Gred DU53)
• Pensyarah Kanan (Gred DS51)• Pensyarah Perubatan Kanan (Gred DU51)
• Pensyarah (Gred 45)• Pensyarah Perubatan Pelatih (Gred DU51P)
• Guru Bahasa (Gred DG41/44/48/52)• Felo Siswazah

Fakulti Sains Dan Sumber AlamFizik dengan Elektronik
Geologi
Bioteknologi
Matematik dengan Ekonomi
Matematik dengan Komputer Grafik
Sains Sekitaran
Perhutanan Tropika Antarabangsa
Taman Alam Semulajadi dan Rekreasi
Teknologi dan Industri Serat Kayu
Perladangan Hutan Perhutani
Fakulti KejuruteraanKejuruteraan Mekanikal
Kejuruteraan Kimia
Kejuruteraan Awam
Kejuruteraan Komputer
Fakulti Sains Makanan Dan PemakananTeknologi Makanan & Bioproses
Sains Makanan & Pemakanan
Perkhidmatan & Pengurusan Makanan
Fakulti Perubatan Dan Sains KesihatanObstetrics and Gynaecology
Internal Medicine
Anatomy
Family Medicine
Community Medicine
Biochemistry
Paediatrics
Medical Education
General Surgery
Pharmacology
Ophthalmology
Nursing
Radiology
Biostatistician
Fakulti Pertanian LestariSains Tanaman
Agronomi (Tanaman Makanan, Tanaman Perladangan)
Pemprosesan Makanan
Pemakanan Haiwan
Kesihatan Haiwan
Sains Haiwan
Pemprosesan Makanan Haiwan
Pengurusan Sisa Pertanian
Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan PerakaunanUndang-undang Komersial
Perakaunan
Keusahawanan Teknologi
Keusahawanan
Ekonomi Perancangan dan Pembangunan
Pengurusan Risiko
Pengurusan Perbankan
Ekonomi Kewangan
Pengurusan Perhotelan/Perkhidmatan Makanan/Seni Kulinari
Perniagaan Antarabangsa
Pemasaran: Ekonomi Sumber Manusia
Pengurusan Pelancongan
Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan WarisanHubungan Antarabangsa Asia Pasifik
Hubungan Antarabangsa Timur Tengah
Dasar Luar Amerika Syarikat
Pengurusan Konflik Antarabangsa
Pembangunan Politik
Hubungan Antarabangsa Asia Timur
Kajian Peperangan & Keamanan, Dasar Luar, Politik Islam
Undang-Undang Antarabangsa
Dasar Luar Malaysia & Asia Tenggara
Sains Politik
Undang-Undang Kemanusiaan
Pembangunan Komuniti/ Antropologi Sosial
Etnomuzikologi
Sosiologi Pelancongan & Sosiologi Industri
Ketaksamaan Sosial & Hubungan Etnik
Sosiologi Migrasi & Pengajian Gender
Sosiologi Persekitaran
Antropologi Persekitaran & Komuniti
Social Demography and Migration
Sosiologi Bandar
Pembangunan & Perubahan Sosial
Sosiologi Bandar & Kajian Komuniti
Komuniti Sempadan & Identiti Etnik
Morfologi Bandar
Pengurusan Sisa Pejal
Klimatologi Sinoptik
Analisis Impak Sosial
Sistem Maklumat Geografi
Biogeografi
Pengurusan Bersepadu Zon Persisiran Pantai
Perancangan Bandar & Wilayah
Penilaian Harta Tanah & GIS
Penderiaan Jauh & Geomorlogi
Hidrologi & GIS
Geografi Pengangkutan
Sistem Pengurusan Informasi Industri
Pengurusan Sumber Manusia
Keselamatan & Kesihatan Pekerja
Pengurusan Kapital Manusia
Latihan & Pembangunan
Pertikaian Industri
Strategi Perundingan & Timbangtara
Kajian Perbandingan Hubungan Industri
Kewartawanan
Sosiologi & Sains Politik
Perhubungan Awam
Penyiaran
Komunikasi Berperantaraan Media
Perhubungan Korporat
Komunikasi Korporat
Komunikasi Politik
Penyiaran Video & Filem
Sejarah Malaysia
Sejarah Asia Tenggara
Sejarah Maritim
Sejarah Amerika Syarikat
Sejarah Asia Tenggara & Malaysia
Sejarah Asia Barat & Dunia Islam Moden
Arkeologi
Sejarah Ekonomi dan Asia Timur
Sejarah Lisan
Seni Kreatif
Terater
Tari
Muzik
Animasi 3D
Seni halus
Pengantar Seni dan Media Baru
Fakulti Psikologi Dan PendidikanPsikologi Industri & Organisasi
Pembangunan Belia dan Komuniti
Psikologi Kanak-kanak & Keluarga
Psikologi Kaunseling
Kerja Sosial
Psikologi Eksperimen
Psikologi Indigenous dan Silang Budaya
Pengukuran & Instrumentasi Psikologi
Psikologi Ekonomi
Psikologi Klinikal
Psikologi Ergonomik
Psikologi Kanak-kanak Kurang Upaya
Kaunseling Keluarga
Kerja Sosial (OKU)
Kerja Sosial Gerontologi
TESL
Sains Sukan [Biomekanik, Neurofisiologi, Psikologi (Tingkah laku Manusia)
Neuromotor, Biokimia, Exercise Therapy] Pendidikan dengan Sains
Pendidikan dengan Sains Sosial (Geografi, Sejarah)
Pendidikan dengan Ekonomi (Ekonomi Antarabangsa, Pengurusan Perniagaan).
Fakulti Kewangan Antarabangsa LabuanOperations Management
Organisational Behaviour
Management Accounting
Risk Management
International Investment
Islamic Financial Economics
Fiqh Muammalat
Operational Research
Forecasting
Financial Mathematics
Financial Information Systems
Calculus/Advanced Calculus.
Fakulti Komputeran Dan InformatikKejuruteraan Perisian, Pengurusan Sistem & Rangkaian, Sains Komputer
Institut Penyelidikan Marin BorneoAkuakultur Invetebrata mollusk/echinoderm
Fikologi
Oseanografi Marin Fizikal
Ekologi Batu Karang
Spesis Marin Terancam
Institut Penyelidikan BioteknologiBioinformatik
Biokimia
Biologi Molekul
Biologi Sel
Biopenderiaan
Bioteknologi Alga
Bioteknologi Perubatan
Bioteknologi Tumbuhan
Epidemiologi Molekul
Fermentasi
Genetik Molekul
Genetik Pemuliharaan
Genetik Populasi
Genomik
Kejuruteraan Bioproses
Kejuruteraan Genetik
Kejuruteraan Metabolik
Kimia Hasilan Semulajadi
Mikrobiologi Molekul
Nanoteknologi
Parasitologi Perubatan
Patogenensis Bakteria
Proteomik
Virologi.
Institut Biologi Tropika Dan PemuliharaanZoologis (burung/ikan)
Pengurusan Spesis Invasif
Statistik Gunaan
Ekologi Tanah Lembap
Ekologi Hidupan Liar
Veterinar Hidupan Liar
Kimia Organik
Etnobotanis
Impak Persekitaran dalam Pelancongan Alam Semulajadi
Ekologi Tumbuhan
Pusat Penataran Ilmu Dan BahasaTamadun Islam dan Asia
Hubungan Etnik
Keusahawanan
Bahasa (Inggeris, Mandarin, Tamil, KadazanDusun, Jepun, Tagalog, Perancis, Korea dan Sepanyol)
Komunikasi Kewangan
Bioteknologi
Sains Marin

Permohonan secara online : http://adf.ly/pqedYNo comments:

Post a Comment

Popular Posts

Followers