Universiti Teknologi MARA (Perlis)
Universiti Teknologi MARA (Perlis) dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.BIL

JAWATAN
GRED
SKIM PERKHIDMATAN

JADUAL GAJI


MINIMUM
MAKSIMUM
 A.
KUMPULAN PELAKSANA

1.

PEMBANTU PEMULIHARAAN
S17
Pembantu Pemuliharaan
P1
RM927.03
-
RM2526.03


2.

PEMBANTU KESATRIA

S17
Pembantu Kesatria
P1
RM927.03
-
RM2526.03

3.

JURUTEKNIK

J17
Juruteknik
P1
RM952.66
-
RM2722.67
A.                   KUMPULAN PELAKSANA

1.             PEMBANTU PEMULIHARAAN (GRED S17)

                                Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
               
                                (a).         Warganegara Malaysia;

                                (b)          Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)           Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
                                dan       

(d)         Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


                2.            PEMBANTU KESATRIA (GRED S17)

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
(a)           Warganegara Malaysia;

                                (b)          Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

 (c)          (i)           Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

(ii)          Bekas anggota Polis Diraja Malaysia atau Angkatan Tentera Malaysia yang berpangkat Koperal dan ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik.

(d)           Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:

(i)            Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;

(ii)           Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;

(iii)          Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);

(iv)         Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; dan

(v)           Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.

dan

(e)           Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan bagi calon di perenggan 1 (c) (i) dan (ii) diatas3.             JURUTEKNIK (GRED J17)

Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-

(a)            Warganegara Malaysia;

(b)            Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)             Sijil dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Keutamaan diberikan kepada calon di dalam bidang telekomunikasi)

(Gaji permulaan ialah pada RM1417.59);

dan

(d)           Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

1.            Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA.

2.            Borang dan syarat-syarat permohonan boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang UiTM (Perlis) di http://www.perlis.uitm.edu.my atau boleh diperolehi di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA (Perlis), Kampus Arau.

3.            Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.

4.            Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.

5.            Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

6.            Tarikh tutup permohonan adalah pada  

7.            Sila kemukakan permohonan kepada:  16 Oktober 2012


UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
 

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PERLIS)
02600 ARAU
PERLIS
NO.TEL: (04-9882000 / 2200 / 2210)

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Followers