MAJLIS DAERAH GERIK


ermohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia (keutamaan kepada rakyat Negeri Perak) yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan berkelayakan serta berinovasi untuk mengisi jawatan berikut:-Bil. Skim Perkhidmatan Gred Gaji Taraf Jawatan Kekosongan
  1. Pembantu Tadbir (P/O)
  2. Pemandu Kenderaan
  3. Pekerja Awam
  4. Penolong Pegawai Tadbir 
 
PERMOHONAN
Semua permohonan hendaklah dibuat di dalam borang yang boleh didapati di Pejabat MAJLIS DAERAH GERIK atau menyertakan sampul surat berukuran 23cm x 10cm yang beralamat sendiri dan bersetem RM1.00 atau layari laman web MDG di www.gerik.gov.my. Tarikh tutup permohonan ialah pada 31 Mei, 2012.

(a) Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada:
YANG DIPERTUA,
MAJLIS DAERAH GERIK,
JALAN HAJI MEOR YAHAYA,
33300 GERIK,
PERAK DARUL RIDZUAN.

(b) Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut peraturan 17: Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dan pastikan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini serta Laporan Nilaian Prestasi Tahunan yang terakhir dikepilkan.

(c) Pemohon yang berjaya akan dimaklumkan melalui surat atau telefon bimbit yang diberikan. Bagi permohonan yang tidak mendapat apa-apa jawapan selepas 6 bulan dari tarikh iklan ditutup adalah dianggap tidak berjaya.
Klik untuk muat turun :-


SOURCE: http://www.gerik.gov.my

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Followers